Hoe kan je als gemeente zwerfafval tegen gaan?

Afval op straat of in het groen kan ontzettend schadelijk zijn voor het milieu. Zo schatten experts dat er in Nederland tot wel 50 miljoen kilo zwerfafval per jaar rondslingert en dit grote negatieve effecten heeft op de natuur, mens en dier. Het zwerfvuil is moeilijk af te breken, kan de bodem en het water verontreinigen en trekt ook nog eens ongedierte aan. Voor gemeenten is het dus van groot belang om afval netjes te verwerken en de burger daarbij te stimuleren om zijn of haar steentje bij te dragen.

In dit artikel kun je vinden hoe je als gemeente duurzaam kan omgaan met slimme afvaloplossingen.

Grootste ergernis Nederlanders binnen gemeenten

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) onderzoekt om het jaar de grootste ergernissen van Nederlanders. Helaas staat ‘Rommel op straat’ ongekend hoog op het lijstje en laten vele Nederlanders weten dit als vervelend te ervaren. Het aantal meldingen van burgers over afval in het openbaar groen en op straat blijft stijgen en vervuiling blijkt de grootste ergernis van Nederlanders op gemeentelijk gebied te zijn. Dit geeft wel het belang van een mogelijke oplossing aan. Gelukkig kunnen burgers zelf ook bij dragen aan preventie en kan de gemeente hier op aan sturen.

Hoe burgers kunnen helpen tegen afvalbestrijding

Uiteindelijk draait de kern van het afvalprobleem om hoe de burgers om gaan met vuil. Deze beslissen om het afval wel of niet netjes in de prullenbak te gooien. Het verhogen van de burgerparticipatie in het voorkomen van zwerfvuil is hierdoor een belangrijke spil van de oplossing.

Als gemeenten kan je de burgers sturen en helpen om afval netjes te verwerken in de afvalbak door zichtbare faciliteiten aan te bieden. Denk hierbij aan Mr. Fill in de openbare ruimte die door verschillende principes van gedragsbeïnvloeding burgers aanstuurt om afval in de bak te gooien. Door motiverende bedrukkingen, kleuren en de vormgeving helpt Mr. Fill uw gemeente netjes op orde te houden.

Als gemeente zelf aan de slag tegen zwerfafval

Als gemeente wil je er alles aan doen om zwerfaval tegen te gaan. Door de inzet van slimme initiatieven kan je de hoeveelheid zwerfafval verminderen en de kosten van afvalinzameling flink terug dringen. De zelfpersende afvalbakken van Mr. Fill zijn hier speciaal voor ontworpen. Met dit oer-Hollandse product wordt de grootte van het afval in de bak gereduceerd door de zelf aansturende pers, waardoor de vuilophaaldienst efficiënter ritten kan in plannen en de gemeente kosten bespaart.

Mr. Fill als onderdeel van een Smart City

Vele gemeenten werken toe naar het principe van een Smart City. Deze toekomstige visie richt zich op slimme technologieën die de efficiëntie en duurzaamheid van het leven in een gemeenten kunnen verhogen. Met Mr. Fill is de toekomst naar het heden gekomen en kan iedere gemeente een stap zetten naar een Smart City.

Mr. Fill communiceert via het Internet of Things protocol. Dit wil zeggen dat de slimme afvalbak via het internet over haar status communiceert naar een centrale app. Dit doet Mr. Fill 24x per dag waardoor een medewerker van de gemeenten via één opslag kan zien tot in hoe ver de afvalbakken van Mr. Fill gevuld

Laat een reactie achter