Frederikstad Kommune – Mr-Fill

Frederikstad Kommune

Een tijdje geleden heeft Frederikstad een aanbesteding in de markt gebracht en op basis van deze voorwaarden heeft Mr. Fill de aanbesteding gewonnen. 

Maar liefst 100 zelfpersende afvalbakken worden de komende tijd in het mooie Frederikstad geplaatst en momenteel zijn zelfs de eerste systemen al actief in het centrum van Frederikstad.